Ověřené (soudní) překlady z češtiny do němčiny

Hledáte ve Stuttgartu překladatele do českého jazyka? Jako soudní tlumočnice pro jazyk český (Zemský soud v Potsdamu) Vám nabízím ověřené překlady z češtiny do němčiny pro předložení u německých úřadů, soudů atd. Vyhotovím pro Vás ověřený překlad z češtiny do němčiny mj. těchto listin nebo jiných oficiálních dokumentů:

 • rodný list
 • oddací list
 • úmrtní list
 • osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství
 • rodinná kniha
 • výuční list
 • diplom, univerzitní vysvědčení
 • pracovní osvědčení, doporučení
 • jazyková osvědčení, jazykové certifikáty
 • maturitní vysvědčení
 • školní vysvědčení
 • řidičský průkaz
 • apostila
 • výpisy z účtů
 • potvrzení a osvědčení všeho druhu
 • výpis z trestního rejstříku
 • životopis
 • daňový výměr
 • potvrzení o přihlášení k pobytu
 • notářské listiny a osvědčení
 • výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru
 • smlouvy
 • závěti

Jaká je cena za ověřený překlad z češtiny? Co k nabídce potřebuji?

 • naskenovaný nebo velmi dobře okopírovaný/ofocený dokument
 • požadovaný termín vyhotovení
 • tyto informace prosím zašlete na adresu info@claudiaschultze.de
 • Upozornění: Každý dokument je jiný. Cena překladu z češtiny do němčiny se řídí podle počtu slov, vynaložené práce při formátování a stupně odbornosti textu. Na každou poptávku překladu obdržíte individuální cenovou nabídku.

Na rubové straně dokumentu je připojeno razítko a/nebo podpisy. Jak s nimi naložit?

Veškerá razítka a podpisy jsou součástí dokumentu a musí být přeloženy. Je-li Váš dokument navíc opatřen apostilou, můžete se u instituce, které je překlad adresován nebo která jej vyžaduje, informovat, zda vyžaduje i překlad této apostily.

Musím dokument doručit překladatelce osobně nebo jej mohu zaslat poštou a ověřený překlad si následně vyzvednout?

Dokument zašlete elektronickou cestou (dobře čitelný sken e-mailem). Není nutné předkládat dokument v originálu. V překladatelské doložce pak bude uvedena poznámka, zda byl překlad pořízen z originálu nebo z kopie. Na platnost dokumentu to nemá vliv.

Má ověřený překlad platnost ve všech spolkových zemích?

Ano, ačkoli překladatel je zmocněn nebo jmenován vždy jen jedním soudem (zemský soud, vrchní zemský soud), jsou ověřené překlady uznávány úřady ve všech spolkových zemích.

https://claudiaschultze.de/beglaubigte-uebersetzung-tschechisch-deutsch/